De betekenis van de offers uit Leviticus voor ons deze offers lopen parallel met onze geestelijke ontwikkeling

Dick Slikker,

De vijf hoofd offers uit Leviticus hebben een heel belangrijke betekenis voor onze geestelijke groei. Ze lopen parallel met onze geestelijke ontwikkeling.
Inclusief een schema.
Download Schema (74 downloads)

Download Preek (71 downloads)