David en Saul: Wie was Gods instrument? Saul werd verworpen, David niet ondanks dat beiden veel fouten maakten

Dick Slikker,

David en Saul waren beide aangesteld door God. Saul gekozen door de mensen. David was een 'niemand'.
Beiden maakten veel fouten. Saul werd verworpen maar David niet. David was een man naar Gods hart.
Download Preek (72 downloads)