Komen zoals je bent, en dan ...? (Opwekking) God neemt je zoals je bent, maar wil niet dat je zo blijft

Dick Slikker,

We mogen komen bij God zoals we zijn. Hij stelt geen voorwaarden. Maar God wil niet dat we zo blijven.
David had veel problemen en moest vluchten. Daarna kwamen allerlei personen met nog meer problemen. Hoe loste David dat op?


file_extension_pdf.png Download artikel (354 downloads)