5 Stappen van God de 5 offers zijn persoonlijke stappen in ons leven

Dick Slikker,

God maakte van Mozes, de moordenaar, een zachtmoedig mens. God werkt aan ons karakter via 5 stappen. Deze stappen zijn de 5 offers in Leviticus.
Download Preek (23 downloads)