Ruth 3&4: Op de dorsvloer wordt het kaf gescheiden Ruth ontmoet nu de Heer van de oogst op de dorsvloer

Dick Slikker,

Ruth daalt af naar de dorsvloer. Daar wordt het kaf gescheiden van alles wat wel bruikbaar is. De Heer van de oogst neemt haar als bruid.
Download Preek (135 downloads)