Artikelen

Dit artikel bestaat uit 3 delen: de vervulling van de eindtijdtekenen uit Matt 24, ook andere tekenen van Zijn wederkomst en de antichrist. De tekenen zoals in Mattheüs 24 staan…
Heel vaak is de 'wil van God' niet absoluut maar bedoelen we Zijn toestemming. Bij de 'wil van God' hoort gehoorzamen, Bij Zijn toestemming mogen we iets doen maar moeten…
Habakuk had ook zijn waarom vragen. Er was geweld en corruptie en hij vroeg zich af waarom God de grote afwezige was. Toen God hem liet zien wat Hij deed,…
De vijf verschillende offers uit Leviticus worden toegepast in ons dagelijks leven. De verschillende stappen in onze geestelijke groei worden vergeleken met de vijf offers. Uit het Zoeklicht.    …
We denken toch niet dat we in de eeuwigheid uitrusten van die gemiddeld 80 jaar op aarde? Het is, zeker voor jongeren, niet aantrekkelijk om te denken dat we eeuwig…
Wat gebeurt er met een druppel op een gloeiende plaat. De Bijbel staat vol van persoonlijke voorbeelden die positief of negatief waren. Van deze voorbeelden kunnen we leren dat ons…
We mogen komen bij God zoals we zijn. Hij stelt geen voorwaarden. Maar God wil niet dat we zo blijven. David had veel problemen en moest vluchten. Daarna kwamen allerlei…
Samenvatting van Kapstok, het proces van geestelijke groei, vrucht, wil van god of Zijn toestemming, waarom vragen, sync, middelpunt van je leven     Zie ook gratis (kringen)boekje Kapstok [wpdm_package…
Copernicus bewees dat de aarde om de zon draait. Hij kreeg veel weerstand van mensen die geloofde dat de aarde het middelpunt is. Die strijd kennen we ook in ons…
Heel vaak wordt er gepreekt en geschreven over onderwerpen die veelal om onszelf draaien. Postmodern gezegd vragen we ons af: ‘wat heb ik er aan om in God te geloven,…
Allerlei bedrijven en organisaties proberen de aandacht te krijgen om hun ‘geweldige’ product aan ons bekend te maken. We worden overspoeld met allerlei reclames. Alleen de boodschappen die een aanknopingspunt…
Synchroniseren met het hart van God. Niet alleen wat we doen is belangrijk, maar ook hoe we het doen. Uit Opwekking.     Zie ook gratis (kringen)boekje Kapstok [wpdm_package id='1943'…
De uitdagingen voor het christendom zijn de westerse wereld en het '10/40-raam'. Statistisch onderzoek toont per continent hoe de ontwikkeling van het aantal christenen is. Uit het Zoeklicht.    …
Gaat God ons leven verbeteren, aanvullen of vernieuwen? Galaten 5:22 (de Vrucht van de Geest) wordt praktisch toegepast. De vrucht is geen gave waar we om kunnen vragen. Vrucht ontstaat…
Ken je vijand. In Exodus 1 wordt het beleidsplan en werkplan van de vijand beschreven. Als we satans beleidsplan begrijpen wordt veel herkenbaar in ons leven. Dit inzicht zal helpen…
Als een natie God verlaat kan God Zijn zegen niet meer geven. Dan krijgen we volgens Gods wetten meer economische crisis. Deze artikelen beschrijven een wetenschappelijk onderzoek naar de relatie…
God wil ons gebruiken. Dan moet er veel gewerkt worden aan ons. Recycling is wat God met ons doet om ons een 'geur' van Christus te maken voor anderen. Uit…
Veel christenen hebben 'waarom' vragen. Is dat ongeloof of mogen we die vragen aan God stellen? Hakakuk stelde zijn 'waarom' vragen aan God en kreeg antwoord. Habakuk zag naast zijn…