Exodus

Pictogram

Download "Exodus Boekje" (1 file)        3Mb 654 downloads

Het boekje Exodus behandelt enkele zeer interessante Bijbelse onderwerpen. Gods voorbereiding,...
     Zie ook gratis PDF (kringen)boekje Kapstok

Dick is beschikbaar voor (s)preekbeurten op zondagmorgen.

Het boekje Exodus kan in overleg gedrukt worden. Er zijn nog enkele gedrukte exemplaren (€4,50) aanwezig.

Onderstaand staan alle 7 bijbehorende preken over Exodus. Bruikbaar materiaal voor kringen maar ook voor individuen.

Klik op Titel voor: downloaden, luisteren en PowerPoint presentatie.

Bijbeldeel Onderwerp, thema’s
Exodus 1 Titel: gebrek aan inzicht in Gods plan brengt slavernij
Hoe kwam Israël in slavernij, wat hadden ze kunnen voorkomen? Begrijpen wij Gods plan?
Het beleidsplan en werkplan van Farao, symbool van satan. Ken je vijand. Welke tactiek gebruikt hij? Werkplan is voor iedereen anders, beleidsplan is universeel.
Verdrukking brengt groei. Rol vroedvrouwen.
Exodus 2 Titel: fulltime leerling!
God ontwikkelt een instrument om het volk te bevrijden. Eerst de beste seculiere opleiding, daarna 40 jaar cursus ‘hoe overleef je in de woestijn met schapen’
Start van proces tot bevrijding.
Mozes vlucht en krijgt teleurstelling, Gods training is ook dingen afleren
Exodus 3 Titel: onze reactie op Gods roeping
Gods roeping van Zijn instrument. Brandende braamstruik.
God heeft 80 jaar gewacht om het gebed voor bevrijding te verhoren.
De 5 excuses van Mozes om niet te hoeven gehoorzamen, oplopend tot ‘ik ga niet’.
Het volk vertrekt niet zonder lege handen, bestemd voor de tabernakel, eigen verantwoordelijkheid
Exodus 4 Titel: God geeft aan Israël Zijn boodschap in de vorm van een teken
De 3 wonderen/tekenen (bevatten een boodschap) van God voor het volk om te laten zien dat Mozes Gods instrument was.
Mozes terug naar Egypte, iedereen blij en knielden
Exodus 5-11 Titel: God versus farao en zijn goden
Mozes en Aäron voor Farao
Diepe teleurstelling, verzwaring arbeid, Mozes boos op God, waarom hebt u dit volk kwaad gedaan?
De 10 wonderen / plagen voor Farao, tegen zijn goden
Farao verhardde zijn hart maar ook God deed het hart van Farao verharden, was dat wel eerlijk?
De compromissen die Farao probeerde te sluiten
Exodus 11-12 Titel: Gods Paaslam maakt vrij
Nog een paar stappen om je oude leven achter je te laten
Betekenis en werk van het Bloed van het Lam, geen oordeel
Kenmerken van het Lam, kende geen zonde, deed geen zonden, in Hem was geen zonde
Slavernij en afgoden achter je laten, op reis, als strijdbaar leger, zonder zuurdeeg. Totaal, zowel ons verstand, handel en wandel en ons innerlijk leven moet zuiver en puur zijn.
 Exodus 13-15 Titel: Gods weg is niet de kortste, wel de beste
Doortocht Schelfzee, doop, vrij zijn, leiding (wolk en vuurkolom) in de woestijn
Voeding, manna & water
Uittocht : Wel uit Egypte, Egypte niet uit hen
Strijd, Vechten (Amelek)

 

Boekje Exodus:

Pictogram

Download "Exodus Boekje" (1 file)        3Mb 654 downloads

Het boekje Exodus behandelt enkele zeer interessante Bijbelse onderwerpen. Gods voorbereiding,...
              Zie ook gratis PDF (kringen)boekje Kapstok

U kunt het boekje Exodus hier lezen:

Als het boekje voor jou tot zegen is, wil je dan via de sociale media een link maken naar deze website.