• Waar kan ik het boekje Kapstok bestellen?

  Bestellen:
  - Via deze Website onder Menu Winkel&Bestellen
  - Via de christelijke boekwinkels onder nummer ISBN 9782224060008

 • Wat wordt bedoeld met herschepping in hoofdstuk 1?

  Bijbelse onderwerpen zijn soms een absolute waarheid (bijv: Het bloed van Jezus reinigt) en soms zijn het interpretaties waar we verschillend over mogen denken.
  Dit onderwerp van de herschepping wil ik dan ook niet brengen als DE waarheid, maar als een goede interpretatie. Er zijn meerdere uitleggingen.

  Deze benadering geeft mij veel antwoorden op gewone vragen, zoals:
  Waarom heeft God de mens juist op de aarde gezet?
  Ook worden er veel vragen rondom wetenschap beantwoord.
  De Bijbel en wetenschap hoeven niet in strijd met elkaar te zijn.

  Ik zal proberen uit te leggen wat ik bedoel:
  In de beginne schiep God de hemel en de aarde, als Hij schept dan is dat goed. Veel verzen tonen aan dat Hij de aarde perfect schiep (niet met duisternis), maar ter bewoning. Oa: Jes 45: 18; hier wordt hetzelfde Hebreewse woord gebruikt als in Gen 1.
  De Bijbel is niet duidelijk hoelang het ‘in de beginne’ heeft geduurd. Hier is ruimte voor interpretatie.
  Toen kwam satan op de aarde en er kwam duisternis (Jes 14: 17). Satan werd overste over de aarde. De aarde werd bezet gebied.
  Ik denk zelf (is niet geheel duidelijk in de Bijbel) dat er toen allerlei planten en dieren op de aarde waren. Wel leven, maar geen mens. De meeste theologen geloven dat de Bijbel zegt dat de mens niet ouder is dan 6000 jaar.
  Toen wilde God weer Zijn Koninkrijk op de aarde plaatsen en schiep de mens om de aarde vol te maken met Zijn Beeld. Eigenlijk was de mens een soort verzetsstrijder.
  God herschiep de aarde om de condities te maken dat de mens kon leven, zij kan niet leven in een duisternis geregeerd door satan.
  Daarom ging God herscheppen wat satan kapot gemaakt had. Hij maakte een plaats waar de mens kon leven.
  Deze herschepping heeft 7 dagen geduurd.
  De tijd tussen Gen 1: 1 en vers 3 is niet duidelijk.

  Het thema van Gods Koninkrijk zie je ook door de hele Bijbel heen, dat eenmaal de aarde vol zal zijn van Gods heerlijkheid.
  Ik vind het wel grappig dat er veel wetenschappers druk bezig zijn om uit te rekenen wanneer ‘in de beginne’ was.