Statements

These statements are from me or from others

   nl                                                                                      gb

NederlandsEnglish
Is 'missionair' niet gewoon 'sociaal' geworden?Is 'missionary' does not simply become 'social'?
Waarom denken we dat we de eeuwigheid nodig hebben om uit te rusten van de gemiddeld 80 jaar op aarde?Why do we think that we need eternity to rest from the average of 80 years on earth?
Op veel graven staat 'hier rust ...', voor een christen is 'schooldiploma gehaald, nu aan het werk' veel beter.Many graves state 'here rests ...' for a Christian is 'got school diploma, now at work' much better.
Onze hele leven is de schoolopleiding voor onze taken in de eeuwigheid. Our whole life is the school education of our tasks in eternity.
Heeft 20 jaar laagdrempeligheid in de kerk iets opgeleverd?Has 20 years of approachability anything done in the church?
Als er een volle evangelie bestaat, is er dan ook een light versie?If there is a full gospel, is there then also a light version?
Gods bedoeling is niet om van een egoïstisch mens een egoïstisch christen te maken.God's intention is not to change a selfish person into a selfish Christian.
Het is een christelijk werk om een heiden te bekeren, het is een heidens werk om een christen te bekeren.It is a Christian work to convert a pagan, it is a pagan work to convert a Christian.
God werkt met een 'rode' draad door ons leven, vissers werden vissers van mensen.God works with a 'red' theme (thread) throughout our lives, fishermen became fishers of men.
We moeten niet strijden tegen de duisternis, we moeten Het Licht aandoen.We should not fight the darkness, we must put on The Light.