Preken

Dick is beschikbaar als spreker.

Maar als de Mensenzoon komt, zal Hij dan geloof vinden op aarde? Lukas 18: 8. Redenen van kerkafval of verlies van je geloof: Teleurstelling in christenen en kerken God voldeed…
In Openbaring 10 staat in vers 9 & 10 dat Gods Woord zowel zoet als bitter is. We willen wel graag de 'zoete' kant maar minder de 'bittere' kant. Dan…
Er wordt erg veel gespeculeerd over wie de antichrist is. In deze preek worden de patronen naar de voedingsbodem en de antichrist behandeld. Op die manier krijgen we een goed…
De eeuwigheid; God schiep de mens op de aarde en niet op een andere planeet. Waar zullen we de eeuwigheid doorbrengen; in de hemel of op aarde? Wat is Gods…
Hoe laat is het op Gods klok? Kenmerken van de eindtijd uit Math 24 en 5 unieke situaties waarin we zien dat Gods profetie steeds meer werkelijkheid wordt. meer vervolging…
Preek over 7 brieven uit Openbaring. Een vergelijking over pluimen en kritiek die de gemeenten kregen. Voor God was het belangrijk dat gemeenten hun 'eerste liefde' bewaarden en een goed…
Vergelijking tussen de brieven aan Efeze en Laodicea in Openbaring. Efeze was erg zuiver in de leer, terwijl Laodicea erg tolerant was, alles mocht er. Efeze verloor zijn eerste liefde…
Het volk Israel was in grote problemen. Wat was daar de oorzaak van? Welvaart kan je op het verkeerde been zetten. Wat ging God eraan doen? God begon met een…
God kiest Mozes als Zijn instrument. En dat gaat fout. Mozes is heel erg teleurgesteld omdat hij zichzelf als de verlosser zag. Hij verloor zijn bediening. Hoe nu verder? God…
Mozes heeft Gods opleiding voltooid. 40 jaar theorie tot een goed leider. Daarna 40 jaar oefenen met schapen en een cursus 'hoe overleef ik in de woestijn'. Hij heeft veel…
Was het eerlijk van God om het hart van farao te verharden? Had farao wel een kans? Of was het zijn eigen schuld? Ontdek dat Farao bij de eerste plagen…
De goden van Farao worden verslagen door God. Alle plagen vertegenwoordigen een Egyptisch God. Farao daagde God steeds uit door zijn hart te verharden. Op deze manier werden de Egyptische…
Hoe kwam het volk Israël in beweging, God greep hard in. God begint met Zijn instrument, een baby. Hij geeft Zijn instrument een goede opleiding, theorie en praktijk. De 10…
God kiest niet voor de kortste route om Egypte te verlaten, maar Hij kiest wel de beste route. God weet gewoon wat de beste route is. Op deze manier werd…
Noami vertrekt naar Moab, alles zit daar tegen. Ruth kiest voor God en ze gaan samen terug naar Israël. Naomi noemt zichzelf bitter. In Juda (lofprijs) en Bethlehem (broodhuis) was…
Ruth blijft niet afwachten en gaat werken, er moet brood op de plank. Daardoor ontmoet ze de Heer van de Oogst, die haar enorm zegent. Hij nodigt haar uit om…
Ruth daalt af naar de dorsvloer. Daar wordt het kaf gescheiden van alles wat wel bruikbaar is. De Heer van de oogst neemt haar als bruid.        …
Tabernakel 1: Op reis naar de troon van God. Eerst staan we buiten de witte reine omheining. De stap die we moeten zetten is door de Deur van buiten naar…
Tabernakel 2 Op reis naar Gods troon. Dan is eerst het proces van reiniging nodig. Bij het wasvat de reiniging van zonden en op het altaar de oplossing van zonde.…
Tabernakel 3 Op reis naar de troon van God in het Heilige der Heiligen. We volgen het proces van reiniging (les 2) naar heiliging, steeds dichter bij de troon. Deze…
David en Saul waren beide aangesteld door God. Saul gekozen door de mensen. David was een 'niemand'. Beiden maakten veel fouten. Saul werd verworpen maar David niet. David was een…
Israel wilde een koning. Samuel en God waren daar niet blij over. Toch werk Saul gekozen. Saul was geen goede koning en was totaal ongehoorzaam om Amelek te verslaan. Daarom…
Nadat David was gekozen door God als koning kreeg hij verschillende opleidingen. In de strijd met de reus Goliath kreeg hij zijn eerste militaire opleiding. Maar er volgde meer.  …
David werd koning en leerde drie belangrijke lessen. Het wat we doen en hoe we het doen is belangrijk. Hij leerde omgaan met Gods regels, met Gods mensen (Gods nee)…
David heeft een ongezonde belangstelling voor vrouwen. Het gevolg is dat er veel spanningen in zijn gezin zijn. God spreekt tot David via Nathan op een wijze manier. De reactie…
David was meer koning dan vader. De opvoeding van zijn kinderen had geen prioriteit. Hij was een slappe vader. De oogst was dan ook heel veel ernstige problemen in zijn…
Habakuk had enkele waarom vragen en besprak die met God. Hij zag God niet aan het werk en hij begreep niet wat God deed. God gaf antwoord. Hoe nu verder…
Heel vaak is de 'wil van God' niet absoluut maar is het Zijn toestemming. Bij de 'wil van God' hoort gehoorzamen, Bij Zijn toestemming mogen we iets doen maar moeten…
Habakuk had 2 waarom vragen voor God. De eerste vraag was waarom God afwezig was. De tweede vraag was waarom Gods oplossing zo anders was dan hij verwachtte. God nam…
Is de Bijbelse toekomst op aarde of in de hemel? Gaan we de eeuwigheid uitrusten of gaan we werken? Dit huidige leven is onze leerschool voor de taken die God…
God maakte van Mozes, de moordenaar, een zachtmoedig mens. God werkt aan ons karakter via 5 stappen. Deze persoonlijke stappen zijn de 5 hoofd offers in Leviticus 1-5.    …
Wat gebeurt er met een druppel op een gloeiende plaat. De Bijbel staat vol van persoonlijke voorbeelden die positief of negatief waren. Van deze voorbeelden kunnen we leren dat ons…
Hoe kan een gemeente de veelkleurige wijsheid Gods tonen? Wat zijn de middelen en doelen? David vormde een groep volgelingen met veel problemen om tot een elite korps. Hij plaatste…
Door Jesaja werd geprofeteerd dat Kores een einde zou maken aan de ballingschap. Door Jeremia werd geprofeteerd dat de ballingschap 70 jaar zou duren. Daniël las in ballingschap de profetie…
God schiep in het begin de aarde, perfect. De aarde werd woest en leeg. Daarna begon God aan een herschepping die ook in ons leven plaats vindt. Fasen van scheiding…
Willen we Jezus in ons eigen zonnestelsel of willen wij in het zonnestelsel van de Zonne der gerechtigheid? In de kerk was er een strijd of de zon om de…
Synchroniseren met Gods hart. Het gaat niet alleen om wat we doen, maar vooral om hoe we iets doen. David had een goed plan om de ark naar Jeruzalem te…
Hij moet groeien, ik moet minder worden. Gods werk is afbreken naar 0 en dan opbouwen. Voorbeeld is Jacob die moest afleren om te bedriegen. De Vrucht van de Geest…
Pinksteren is de geboorte van de kerk/gemeenten. En Pinksteren is het oogstfeest. De Geest geeft gaven en schept Vrucht in ons leven. God gebruikte bij Jacob de spiegelmethode om zijn…
De vijf hoofd offers uit Leviticus hebben een heel belangrijke betekenis voor onze geestelijke groei. Ze lopen parallel met onze geestelijke persoonlijke ontwikkeling in 5 stappen. Inclusief een schema.  …
Abraham als God medewerker. Abraham onderhandelde met God over Sodom. Lot in Sodom werd niet serieus genomen. Abraham onderhandelde niet over het offeren van zijn zoon, hij gehoorzaamde.    …
Er is een relatie tussen verandering van het percentage christenen en de economische rating. Als een natie God verlaat dan vraagt het volgens Gods wetten om problemen.      …