29 oktober 2020

Hoe laat is het op Gods klok? Wees waakzaam (video mp4)

Spreker/schrijver:
Serie:
Dienstsoort:

Hoe laat is het op Gods klok? Kenmerken van de eindtijd uit Math 24 en 5 unieke situaties waarin we zien dat Gods profetie steeds meer werkelijkheid wordt.
meer vervolging van christenen
meer kerk in verval
merkteken (techniek, privacy)
ruimte voor dictators (antichrist)
invloed sociale media

Bijbehorende PowerPoint
.   

 

 

 

 

 

Terug naar Preken

zie ook gratis (kringen)boekje Kapstok

Zie ook gratis (kringen)boekje