2 februari 2021

Hoe laat is het op Gods klok? de antichrist (video mp4)

Spreker/schrijver:
Serie:
Dienstsoort:

Er wordt erg veel gespeculeerd over wie de antichrist is. In deze preek worden de patronen naar de voedingsbodem en de antichrist behandeld. Op die manier krijgen we een goed onderscheidingsvermogen. Op die manier zal de wederkomst van Jezus niet als een dief in de nacht komen, maar juist als een komst van de Bruidegom.

Bijbehorend Schema (soms 'opnieuw laden' nodig)
.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar Preken

zie ook gratis (kringen)boekje Kapstok

Zie ook gratis (kringen)boekje